Plavání v drahách

Pro bezpečné a pohodové plavaní na bazénu doporučuji v drahách plavat podél čáry nakreslené na dně bazénu. Číslo dráhy rozhodne následujícím způsobem o tom, jak kolem čáry plavat:

Čteme zleva doprava. Levá ruka je první. Pravá ruka je druhá.

  1. lichá dráha (1,3,5) černá čára po levé ruce
  2. sudá dráha (2,4,6) černá čára po pravé ruce
V Praze 6 - Suchdol na bazénu ČZU je dráha č. 1 první od exitu na venkovní plochu (poslední od vstupu ze sprch).

Odpočívá a povídá se mimo vodu. Konce drah jsou volné pro odrážení těch, co plavou.

Pro přehlednost jsem ještě připravil nákres plavání v drahách a slovní vysvětlení: nákres plavání v drahách