Tonutí

Jiří Navrátil
http://vzs.navratil.cz/

16.02.2011

Obsah

1  Výklad

Tonutí je dušení ve vodě směřující k utonutí (smrti). Chceme technickou a zdravotnickou první pomocí smrt odvrátit.

2  Postup

  1. bezpečnost (zachránce, ostatní děti, ..)
  2. aktivovat okolí včetně volání VZS ČČK nebo 155
  3. dostat tonoucího z vody (bezpečně pro zachránce)
  4. vdechy co nejdříve, pokud možno již na vodě
  5. resuscitovat 30:2 (začínáme 5x úvodní vdech)
  6. riziko otoku plic (pozorování v nemocnici)

2.1  Příčiny tonutí

2.2  Příklady nebezpečných situací

Nebezpečných situací je spousta. Některé viz. výše v příčinách tonutí. Tuto část budu dále doplňovat.

2.3  Technická pomoc tonoucímu

Zachránce povolá na pomoc okolí a zajistí volání Vodní záchranné služby ČČK nebo 155.

Tonoucího je potřeba ochránit před ponořením pod hladinu (potopením), umožnit dýchání a následně dostat z vody.

Přes nutnost rychlého zásahu je potřeba myslet na bezpečnost zachránce. Tonoucí znamená velké riziko i pro trénovaného plavčíka.

Pokud je to možné, poskytne zachránce pomoc ze břehu podáním ruky, nohy, klacku, pádla, vesla, ručníku, lana, záchranného kruhu, házecího pytlíku, podkovy či balónu na laně atpod. Na hloubku se zachránce odváží pouze se surfovým prknem, lodičkou, šlapadlem či člunem. Výborný plavec by mohl k záchraně na hloubce také použít plovací vestu, neopren či ploutve.

2.3.1  Poranění páteře

Možné příčiny: skok po hlavě do malé hloubky, vypuštěného bazénu, na jiného stojícího / sedícího člověka, kámen / kláda pod hladinou, stěna bazénu, srážka s plavidlem / plovoucím předmětem, úraz na lodi, pád / skok z velké výšky.

Při podezření na poranění páteře fixujeme hlavu, případně otočíme ústy nad hladinu, minimalizujeme vlny, zapojíme ideálně 5 dalších zachránců. U dýchajícího postiženého vyčkáváme ve vodě na plavčíky s páteřní deskou. Jinak co nejšetrněji ven a resuscitace.

Příhoda: v Karlíně při povodních 2002 vyhozená pohovka zokna ve 4 patře nedaleko člunu s plavčíky.

2.4  Zdravotní pomoc po tonutí

2.5  Prevence

Předcházení tonutí a úrazům je velmi důležité. Je to hlavní náplň práce plavčíka. Měla by být na prvním místě i pro rodiče a všechny při pobytu u vody.

3  Klíčové body

4  Poznámky pod čarou

4.1  Technické poznámky

4.2  Zdravotnické poznámky

4.2.1  Vlhké nebo suché tonutí

tonutí vlhké
vdechnutí vody do plic
tonutí suché
(10% - 20% případů) - reflexivní stažení hrtanu. Tonutí suché přejde po bezvědomí na tonutí vlhké.

V obou případech přestanou plíce pracovat správně → tělo bez kyslíku → bezvědomí.

4.3  Statistika

4.4  Odkazy

4.5  Zkratky

VZS ČČK
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
ZZS
Zdravotnická záchranná služba

This document was translated from LATEX by HEVEA.